iqtriangle

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ

Συνδυαστική αγωγή
με LASER

Η ονυχομυκητίαση προσβάλλει το 10 % του παγκόσμιου πληθυσμού, ορισμένες φορές μάλιστα με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια πάθηση καθώς δεν υποχωρεί χωρίς θεραπεία.

Στις Κλινικές Δερματολογίας, LASER και Πλαστικής Χειρουργικής IQ Skin Clinics, αντιμετωπίζουμε την ονυχομυκητίαση (μύκητες στα νύχια) με συνδυαστική θεραπευτική αγωγή με LASER για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

ΓΡΗΓΟΡΗ & ΕΥΚΟΛΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ

iqtriangle

εγκαιρος εντοπισμος & διαγνωση ονυχομυκητιασης

Αν εντοπιστεί έγκαιρα η μυκητίαση, ευνοείται η εύκολη και γρήγορη αποκατάσταση της βλάβης. Κλειδί για την επιτυχημένη θεραπεία είναι η έγκυρη διάγνωση και η διαμόρφωση του βέλτιστου θεραπευτικού πλάνου, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία των νυχιών.

Για να προγραμματίσετε δερματολογική εξέταση πατήστε εδώ

iqtriangle

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ
Η αρχή για μια αποτελεσματική θεραπεία ονυχομυκητίασης

Πρώτο βήμα είναι η λήψη ρινίσματος των νυχιών. Ακολουθεί εξειδικευμένη εξέταση και κατόπιν πραγματοποιείται καλλιέργεια για μύκητες, προκειμένου να αναγνωριστεί και να ταξινομηθεί  ο μύκητας που ευθύνεται για τη μόλυνση. Στη συνέχεια, διενεργείται αντιμυκητόγραμμα βάσει του οποίου ελέγχεται η ευαισθησία του εν λόγω μύκητα στις  αντιμυκητιασικές φαρμακευτικές ουσίες. Τα αποτελέσματα του αντιμυκητογράμματος  υποδεικνύουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή καθώς έχουν ήδη αναγνωρισθεί τα αντιμυκητιασικά τοπικά ή από του στόματος σκευάσματα στα οποία είναι ευαίσθητος ο μύκητας.

Στοχευμενη Θεραπεια για μεγιστη αποτελεσματικοτητα

Στις Κλινικές Δερματολογίας, LASER και Πλαστικής Χειρουργικής IQ Skin Clinics ακολουθούμε συγκεκριμένη Μεθοδολογία για την αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης με τα εξής βήματα:

Λήψη ρινίσματος νυχιού

A

Εξειδικευμένη εξέταση

A

Καλλιέργεια για μύκητες

A

Εντοπισμός & ταξινόμηση

του μύκητα υπεύθυνου για τη μόλυνση
A

Έλεγχος ευαισθησίας μύκητα

στα αντιμυκητιασικά σκευάσματα (αντιμυκητόγραμμα)
A

Εντοπισμός της αντιμυκητιασικής αγωγής

στην οποία είναι ευαίσθητος ο μύκητας
A

Στοχευμένη & εξατομικευμένη αγωγή

σε συνδυασμό με θεραπεία LASER
A

Φωτοευαισθητοποιός παράγοντας

(εάν κριθεί απαραίτητο) ώστε να ενισχυθεί η θεραπευτική δράση του LASER
A

Σύγκριση της πορείας αποκατάστασης των βλαβών

A
iqtriangle

Συνδυαστικη Θεραπευτικη Αγωγη με LASER

Η θεραπεία της ονυχομυκητίασης με κλασματικό LASER διοξειδίου του άνθρακα (CO2), Pulsed Dye LASER ή Long Pulsed Nd:YAg LASER, συνδυαζόμενη με τοπική αγωγή με ή χωρίς λήψη φαρμάκων από το στόμα αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή, καλά ανεκτή από τους ασθενείς χωρίς παρενέργειες.

 • Διοχετεύει επιλεκτικά την ενέργεια στον ιστό στόχο.
 • Δρα αποτελεσματικά.
 • Ασφαλής και καλά ανεκτή από τους ασθενείς.
 • Ενισχύει τη φυσιολογική ανάπτυξη των νυχιών.
 • Εύκολη & Γρήγορη Αποκατάσταση.
 • Συνδυαστικά με Φωτοθεραπεία και τοπικό αντιμυκητιασιακό παράγοντα είναι ιδανική για ασθενείς στους οποίους η χορήγηση φαρμάκων από το στόμα είναι αναποτελεσματική ή αντενδείκνυται.
 • Χωρίς παρενέργειες σε σχέση με την αγωγή από το στόμα.
 • Χωρίς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμακευτικών σκευασμάτων-παραγόντων.
 • Δεν απαιτεί χρόνο αποθεραπείας.
 • Επιτρέπει την άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες

Μετά τη συνδυαστική θεραπεία με LASER, τοπικό αντιμυκητιασικό παράγοντα  ή/και φαρμακευτική αγωγή από το στόμα, τα νύχια μεγαλώνουν φυσιολογικά και είναι υγιή.

iqtriangle

Πως επιτυγχανεται η θεραπεια με LASER

H θεραπεία με LASER βασίζεται στην θεωρία της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης, η οποία εξ ορισμού εξασφαλίζει την ακριβή και αποτελεσματική στόχευση της βλάβης, χωρίς να επηρεάζονται οι παρακείμενες περιοχές. Η αποτελεσματική μυκητοκτόνα δράση της θεραπείας επιτυγχάνεται χάρη στην ευαισθησία των μυκήτων σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 55C, οι οποίες προκαλούνται από την απορρόφηση της ενέργειας του LASER.

Για να προγραμματίσετε δερματολογική εξέταση πατήστε εδώ​

Αναπαραγωγή Βίντεο
iqtriangle

ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Χωρίς Παρενέργειες, συνδυαζόμενη με τοπική αγωγή, με ή χωρίς λήψη φαρμάκων από το στόμα

Οι πολλαπλές «μικροθεραπευτικές ζώνες» (στήλες εξάχνωσης) που δημιουργούνται από το LASER CO2 στους ιστούς των νυχιών, επιτρέπουν τη βαθύτερη διείσδυση των αντιμυκητιασικών παραγόντων στην πλάκα του νυχιού, εντός της κοίτης του ή και της μήτρας του, με αποτέλεσμα την πρόκληση θερμότητας χάρη στην οποία καταστρέφονται οι μύκητες χωρίς να επηρεάζεται ο παρακείμενος ιστός. 

Ο συνδυασμός της θεραπείας PDL/Long Pulsed Nd:Yag LASER με φωτοδυναμική θεραπεία και με τοπικό αντιμυκητιασικό παράγοντα αποτελεί την πλέον αποτελεσματική θεραπευτική οδό για ασθενείς στους οποίους η φαρμακευτική αγωγή από το στόμα είναι αναποτελεσματική ή δεν επιτρέπεται να ληφθεί.

Αν οι μύκητες στα νύχια αφεθούν χωρίς θεραπεία, οδηγούν σε μια πολύμηνη και χρόνια κατάσταση

Αυτός είναι και ένας λόγος μη συμμόρφωσης των ασθενών με τη θεραπεία ή ακόμα και διακοπής της θεραπείας πριν αυτή ολοκληρωθεί, καθώς εσφαλμένα πιστεύουν ότι η μόλυνση δεν μπορεί να ιαθεί.

Δυστυχώς, τα τοπικά αντιμυκητιασικά φάρμακα έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα, καθώς τα νύχια υποτροπιάζουν ή και επαναμολύνονται σε ποσοστό 16-25%.

Αυτό συμβαίνει επειδή στην πλειοψηφία τους οι τοπικές θεραπείες αδυνατούν να εισχωρήσουν βαθιά στην κοίτη και τη μήτρα του νυχιού. Επίσης,  τα από του στόματος αντιμυκητιασικά φάρμακα έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα και προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ στην περίπτωση που συνυπάρχει άλλη πάθηση στον οργανισμό για την οποία λαμβάνονται φάρμακα, η θεραπεία περιπλέκεται καθώς υπάρχουν ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις. Τέλος, η παρατεταμένη σε διάρκεια και χωρίς αποτέλεσμα θεραπεία «κουράζει» και αποθαρρύνει τους ασθενείς με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να διακόπτουν τη θεραπεία.

Φαρμακευτική Αγωγή από το στόμα: Μειονεκτήματα που οδηγούν στη διακοπή της θεραπείας.

 1. Χαμηλή έως μέτρια αποτελεσματικότητα
 2. Ανεπιθύμητες Ενέργειες
 3. Περιπλοκή της θεραπείας σε περίπτωση συνύπαρξης άλλων παθήσεων
 4. 16-25% ποσοστό υποτροπής ή επαναμόλυνσης
 5. Παρατεταμένη διάρκεια αγωγής
iqtriangle

Τι ειναι η ονυχομυκητιαση

Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη διαταραχή των νυχιών, η οποία εάν δεν διαγνωσθεί έγκυρα, και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, οδηγεί σε μια μακρόχρονη διαδικασία θεραπείας, που πολλές φορές λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους ασθενείς και αποτρέπει τη συνεργασία τους για θεραπεία.

iqtriangle

Απο τι προκαλειται η ονυχομυκητιαση

Οι επιδερμόφυτοι μύκητες ή μη-επιδερμόφυτοι υφομύκητες και οι βλαστομύκητες, τα λεγόμενα μυκητιακά παθογόνα θεωρούνται η κύρια αιτία της ονυχομυκητίασης. Η μόλυνση προκαλείται κατόπιν εισβολής και δημιουργίας αποικιών των εν λόγω μυκητιακών παθογόνων στην κοίτη και την πλάκα του νυχιού.

 Η ευαισθησία των νυχιών-κυρίως των νυχιών των ποδιών-στους μύκητες έγκειται στο γεγονός ότι οι μύκητες ζουν και αναπτύσσονται σε θερμό και υγρό περιβάλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό να στεγνώνουμε πολύ καλά τις μεσοδακτύλιες περιοχές. 

Αυξημένο κίνδυνο ονυχομυκητίασης μπορεί να επιφέρει ένας σημαντικός αριθμός παθήσεων, όπως ο διαβήτης, η ανοσοκαταστολή, και η περιφερική αγγειοπάθεια.

iqtriangle

Συμπτωματα ονυχομυκητιασης

Τα νύχια που έχουν προσβληθεί από μύκητες παρουσιάζουν χαρακτηριστικές μεταβολές-συμπτώματα κυρίως ως προς την εμφάνισή τους. Πιο συγκεκριμένα, συχνά εμφανίζουν δυσχρωμίες, καθώς παίρνουν ένα κιτρινωπό χρώμα, μεταβάλλεται ο όγκος τους και γίνονται πιο παχιά. Σε άλλες περιπτώσεις σπάζουν ή αποκολλώνται από το δέρμα ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που προκαλούν αίσθημα πόνου κατά τη βάδιση με παπούτσια.

Εάν τα νύχια σας παρουσιάζουν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω μεταβολές, επικοινωνήστε με τις κλινικές μας και προγραμματίστε άμεσα το ραντεβού σας:

 • Πάχυνση
 • Δυσχρωμία
 • Αποκόλληση από το δέρμα
 • Πόνο
 • Σπάνε με ευκολία

Μέχρι τότε μην εφαρμόσετε καμία τοπική θεραπεία, ώστε να κάνουμε λήψη ρινισμάτων από τα νύχια σας για να προβούμε σε άμεση εξέταση και καλλιέργεια για μύκητες.

iqtriangle

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

iqtriangle

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

“Ο πατέρας μου αντιμετώπιζε χρόνια πρόβλημα με τα νύχια των ποδιών. Οι θεραπείες που μας είχαν συστήσει δεν είχαν αποτέλεσμα καθώς λίγο καιρό μετά η μόλυνση ξαναεμφανιζόταν. Ερχόμενοι εδώ, γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Ο Dr. Τzερμιάς και η έμπειρη ομάδα του μας εξήγησαν αναλυτικά τη θεραπεία και ότι θα απαιτούσε δέσμευση χρόνου από εμάς, προκειμένου να επαναφέρουμε τα νύχια σε μια υγιή κατάσταση. Πράγματι, χρειάστηκε λίγο χρόνο, αλλά η θεραπεία με LASER & φαρμακευτική αγωγή που ακολουθήσαμε είχε θεαματικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό team του Dr. Tζερμιά, ήταν σε όλα άψογοι.”

Γ. Κ.

“Ταλαιπωρούμαι περίπου 6 μήνες από μύκητες στα νύχια. Ερχόμενος εδώ, και ύστερα από το ραντεβού με το Dr. Tζερμιά μου έγινε σαφές ότι η θεραπεία είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουμε μια χρόνια κατάσταση. Βρίσκομαι ήδη στον 6 μήνα θεραπείας με LASER & φαρμακευτική αγωγή και τα αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά»”

Μ. Γ.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για να προγραμματίσετε δερματολογική εξέταση στις Κλινικές Δερματολογίας, LASER και Πλαστικής Χειρουργικής IQ Skin Clinics σε Μαρούσι, Κολωνάκι ή Γλυφάδα, ή να ενημερωθείτε για την ονυχομυκητίαση, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 210 61 00 900.

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  ΟΛΟΣΩΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ
  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ
  LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ